08:09, 25/09/2022

Khẩn trương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm Công nghiệp Sông Cầu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (chủ đầu tư hạ tầng) chủ động, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Khánh Vĩnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, khẩn trương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm Công nghiệp Sông Cầu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) cho phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-9.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (chủ đầu tư hạ tầng) chủ động, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Khánh Vĩnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, khẩn trương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm Công nghiệp Sông Cầu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) cho phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-9.


Cụm Công nghiệp Sông Cầu được thành lập theo Quyết định số 1601 ngày 19-6-2015 của UBND tỉnh, có tổng diện tích 40,36ha; được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1509 ngày 29-5-2017. Hiện nay, Cụm Công nghiệp Sông Cầu đi vào giai đoạn vận hành; chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đầu tư; tỷ lệ lấp đầy trong cụm công nghiệp đã đạt 41,2%.


Hồng Minh