09:09, 26/09/2022

Hơn 1.400 doanh nghiệp thành lập mới

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1.400 doanh nghiệp  đăng ký thành lập mới, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước, tổng số vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1.400 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước, tổng số vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. Hiện nay, cả tỉnh có 966 DN quay trở lại hoạt động, tăng 12,85% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên gần 2.400 DN; trong khi đó chỉ có 227 DN giải thể, giảm 6,2%.

 

Người lao động tại Xí nghiệp May Khatoco.

Người lao động tại Xí nghiệp May Khatoco.


Ngoài ra, theo số liệu của Cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các DN công nghiệp tại thời điểm tháng 8-2022 đã tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2022, số lao động đang làm việc trong các DN công nghiệp giảm 1,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, DN nhà nước giảm 7,58%, DN có vốn đầu tư nước ngoài giảm 6,15%; riêng khu vực DN ngoài nhà nước tăng 6,23%.


Đ.LÂM