09:09, 26/09/2022

Chuẩn bị gần 3,7 triệu cây giống trồng rừng tập trung

Từ đầu năm đến nay, tuy chưa phải mùa vụ trồng rừng nhưng tận dụng thời tiết có mưa, các đơn vị chủ rừng trong tỉnh Khánh Hòa đã trồng hơn 76,8ha rừng trồng tập trung, đạt 4,2% kế hoạch năm 2022 (trồng hơn 1.827ha rừng). Để chuẩn bị cho cao điểm mùa vụ trồng rừng tập trung trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị chủ rừng đã chuẩn bị gần 3,7 triệu cây giống.

Từ đầu năm đến nay, tuy chưa phải mùa vụ trồng rừng nhưng tận dụng thời tiết có mưa, các đơn vị chủ rừng trong tỉnh Khánh Hòa đã trồng hơn 76,8ha rừng trồng tập trung, đạt 4,2% kế hoạch năm 2022 (trồng hơn 1.827ha rừng). Để chuẩn bị cho cao điểm mùa vụ trồng rừng tập trung trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị chủ rừng đã chuẩn bị gần 3,7 triệu cây giống.


Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các đơn vị chủ rừng đã chăm sóc hơn 1.108ha rừng trồng chưa khép tán, đạt 44,87% kế hoạch. Các địa phương trong toàn tỉnh đã trồng 97,12 nghìn cây xanh, vượt 0,14% với kế hoạch.


B.L