10:08, 03/08/2022

Cam Ranh thu ngân sách đạt 82% dự toán

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, 7 tháng năm 2022, toàn thành phố thu được 310 tỷ đồng, đạt 82% dự toán (năm nay thành phố được giao dự toán thu gần 377,5 tỷ đồng), tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, 7 tháng năm 2022, toàn thành phố thu được 310 tỷ đồng, đạt 82% dự toán (năm nay thành phố được giao dự toán thu gần 377,5 tỷ đồng), tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Một dự án  bất động sản  trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Một dự án bất động sản trên địa bàn TP. Cam Ranh.


Cụ thể, có 7/10 nguồn thu đạt và vượt tiến độ, đó là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,7 tỷ đồng, đạt 301% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 80 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch; lệ phí trước bạ 48 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 2,9 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch; thu phí và lệ phí 8,1 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 35,3 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch; thu khác 12,5 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu thu ngân sách của thành phố tăng mạnh là do thị trường chuyển nhượng bất động sản tăng đột biến từ tháng 4 đến tháng 6-2022, dẫn đến một số nguồn thu tăng mạnh.


Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tăng cường khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu hồi nợ thuế; rà soát, có những giải pháp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách nhằm hoàn thành dự toán tỉnh giao. Thành phố phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 530 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch giao.


VĂN KỲ