Rà soát danh mục công trình thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi tại Khánh Sơn

Thứ Hai, 20/06/2022, 23:13 [GMT+7]

Rà soát danh mục công trình thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi tại Khánh Sơn

Đoàn công tác của tỉnh vừa làm việc với huyện Khánh Sơn nhằm rà soát danh mục đầu tư các công trình  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.


Trên cơ sở đề xuất của huyện trước đây, Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp danh mục 6 công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư từ nay đến năm 2025, với tổng kinh phí 19,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, các công trình này đều trùng lắp với danh mục đầu tư của các chương trình khác đang triển khai trên địa bàn huyện. Do đó, huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung các công trình khác như: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung - Ba Cụm Bắc; các thiết chế văn hóa cơ sở tại xã Thành Sơn, Sơn Hiệp; đường vành đai Tà Nỉa - Chi Chay (xã Sơn Trung)...


Đoàn công tác yêu cầu huyện lựa chọn các công trình phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo thực hiện được trong năm nay. Đặc biệt, địa phương cần tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trước khi lựa chọn công trình thực hiện.   


Đinh Luận

.

các thông tin tiện ích