09:10, 13/10/2021

Ninh Hòa: Dư nợ vốn vay tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên quản lý đạt 59 tỷ đồng

Thị đoàn Ninh Hòa vừa tổ chức đợt kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn vay ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại các cơ sở đoàn.

Thị đoàn Ninh Hòa vừa tổ chức đợt kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn vay ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại các cơ sở đoàn.


Qua kiểm tra, hiện nay, có 24 xã, phường có tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên quản lý với tổng dư nợ 59 tỷ đồng.  Đoàn thanh niên các xã, phường đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ các công đoạn nhận ủy thác; tham gia đầy đủ các hoạt động giao dịch tại xã, phường, giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã. Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn nắm được số tổ viên trong tổ về dư nợ, tình hình sử dụng vốn, các trường hợp khó khăn khi trả nợ, trả lãi, không có sai sót, nhầm lẫn xảy ra. Công tác bình xét cho vay được các tổ thực hiện theo quy định...


V.THÀNH