Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa: Cần tổ chức lại lực lượng, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Tư, 25/08/2021, 23:49 [GMT+7]

Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa: Cần tổ chức lại lực lượng, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, diễn ra ngày 25-8.


Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu công ty tổ chức lại lực lượng, liên tục tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Khánh Vĩnh thành lập đội liên ngành để chống phá rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Đối với diện tích rừng trồng, công ty cần tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, rà soát cụ thể toàn bộ diện tích đã bị lấn chiếm để có hướng xử lý. Các địa phương trong lâm phận của công ty, các lực lượng chức năng của huyện Khánh Vĩnh và đơn vị chủ rừng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế phối hợp đã xây dựng.


Hiện nay, Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa được giao quản lý hơn 40.983ha rừng và đất rừng, trong đó có hơn 31.821ha rừng tự nhiên, hơn 2.256ha rừng trồng, hơn 6.881ha đất chưa có rừng và gần 24ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, trong lâm phận của đơn vị  phát hiện 432 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, chủ yếu là chặt phá, lấn chiếm rừng trồng, đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép…


HẢI LĂNG

.

các thông tin tiện ích