Hơn 38.770 lượt khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Ba, 20/04/2021, 14:09 [GMT+7]

Hơn 38.770 lượt khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 20-4, Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thoả thuận phối hợp giữa Agribank Khánh Hoà với Hội Nông dân (HND) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn). Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà đến dự.

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Tính đến ngày 31-12-2020, toàn tỉnh có 412 tổ vay vốn do HND, Hội LHPN quản lý với 8.038 thành viên. Giai đoạn 2016 - 2020, Agribank Khánh Hòa đã giải quyết cho 38.774 lượt tổ viên các tổ vay vốn thông qua HND, Hội LHPN vay với doanh số giải ngân 2.578 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 đạt 611 tỷ đồng (tăng 187 tỷ đồng so với đầu năm 2016, với tốc độ tăng trưởng 44%), chiếm tỷ lệ 12%/dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân và chiếm 7,1%/tổng dư nợ toàn chi nhánh. Agribank Khánh Hòa đã nâng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa lên đến 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình; tối đa 300 triệu đồng đối với hộ sản xuất kinh doanh; tối đa 1 tỷ đồng đối với các hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Agribank áp dụng lãi suất cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn luôn thấp hơn các đối tượng khác từ 1,5% đến 2,5%/năm. Đặc biệt chi nhánh đã nhiều lần chủ động điều chỉnh giảm lãi suất, thực hiện miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn để hỗ trợ, chia sẻ giúp người dân giảm bớt khó khăn, phát triển sản xuất.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các cá nhân.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các cá nhân.

 

Trong thời gian tới, Agribank Khánh Hòa cùng với các cấp hội tiếp tục công tác phối hợp nhằm mở rộng tín dụng nâng cao chất lượng công tác cho vay thông qua tổ vay vốn với một số mục tiêu cụ thể như: tăng số lượng tổ vay vốn bình quân 5%/năm; tăng số lượng thành viên trong tổ 5%/năm; phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng năm tối thiểu 15- 20%/năm; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 0,5% so với tổng dư nợ cho vay qua tổ hội…

 

Lãnh đạo Agribank Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân.

Lãnh đạo Agribank Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân.

 

Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị đoàn thể các cấp và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015 của Chính phủ nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Agribank Khánh Hòa thực hiện chính sách tín dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; phối hợp chặt chẽ trong công tác vay, quản lý tổ vay, thu hồi nợ, đặc biệt là thu hồi nợ xấu. Các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh tổ chức tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phát triển thêm các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ hội nghề nghiệp để phát triển kinh tế địa phương; chủ động giúp đỡ hội viên, nông dân tìm đầu ra, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 6 cá nhân. Agribank Khánh Hòa khen thưởng 15 tập thể, 20 cá nhân.

H.DUNG – K.NINH

 

 

 

.

các thông tin tiện ích