Tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo

Thứ Hai, 19/04/2021, 22:27 [GMT+7]

Tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo

Ngày 19-4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến hết năm 2021.


Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận giao khoán, bảo vệ hơn 5.330ha rừng tại khu vực Hòn Hèo. Giai đoạn 2021 - 2025, cơ quan chức năng đang xây dựng phương án bảo vệ rừng. Trong thời gian này, để công tác bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh đồng ý phương án tiếp tục kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến hết năm 2021 theo các chính sách giao khoán của giai đoạn 2016 - 2020.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích