Giai đoạn 2016 - 2020: Ninh Hòa chuyển đổi gần 533,5ha đất trồng lúa

Thứ Hai, 19/04/2021, 22:26 [GMT+7]

Giai đoạn 2016 - 2020: Ninh Hòa chuyển đổi gần 533,5ha đất trồng lúa

UBND thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2021 - 2025.


Giai đoạn 2016 - 2020, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kết quả: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 đạt 2.689 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 3.137 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 4,21% so với mục tiêu đề án. Tổng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm gần 533,5ha, đạt 81,64%. Thị xã triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ mới có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường; nuôi trồng thủy sản chuyển dần từ hình thức nuôi bán thâm canh sang hình thức nuôi quảng canh, giúp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng, hiệu quả.


Dịp này, UBND thị xã Ninh Hòa khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.


YẾN THU - TẤN BÌNH

 

.

các thông tin tiện ích