10:01, 26/01/2021

Giám sát 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Sáng 26-1, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Sáng 26-1, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTG Việt Nam.


Năm 2021, Chi nhánh BHTG Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề ra chỉ tiêu hoàn thành công tác kiểm tra tại chỗ đối với 17 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); thực hiện giám sát từ xa 100% tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn. Ngoài ra, chi nhánh sẽ theo dõi, đôn đốc các tổ chức tham gia BHTG thực hiện nghiêm túc quy định về tính và nộp phí BHTG; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông phổ biến chính sách BHTG đến người dân, nhất là vùng nông thôn; ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm nghiệp vụ trong hoạt động của chi nhánh.


Năm 2020, chi nhánh đã thực hiện kiểm tra tại chỗ 18 QTDND, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; đồng thời kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của BHTG Việt Nam đối với một số chi nhánh ngân hàng thương mại; thực hiện công tác giám sát từ xa định kỳ hàng quý đối với 62 QTDND trên địa bàn. Trong năm, chi nhánh đã thu hơn 12 tỷ đồng tiền phí BHTG, tăng 1,8 tỷ đồng (tăng 17,72%) so với năm 2019.


Dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân; BHTG Việt Nam khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân.


H.DUNG