10:01, 25/01/2021

Khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp: Thu hút được 266 dự án

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 266 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Các dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hơn 23.000 lao động.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 266 dự án đầu tư vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN). Các dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hơn 23.000 lao động.


Trong đó, thu hút nhiều nhất là KKT Vân Phong (bao gồm cả KCN Ninh Thủy) với 153 dự án đầu tư (gồm 123 dự án đầu tư trong nước và 30 dự án đầu tư vốn nước ngoài). Tổng vốn đăng ký của các dự án khoảng 4,1 tỷ USD, vốn thực hiện 1,39 tỷ USD. Hiện có 89 dự án đi vào hoạt động, 63 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng. Doanh thu năm 2020 của các dự án tại KKT ước đạt 432,35 triệu USD và giải quyết việc làm cho 6.399 lao động.


KCN Suối Dầu cũng đã thu hút được 55 dự án đầu tư (gồm 37 dự án trong nước và 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 267,9 triệu USD, vốn thực hiện 211,14 triệu USD. Hiện đã có 41 dự án hoạt động, 14 dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng. Doanh thu năm 2020 ước đạt 298,29 triệu USD và giải quyết việc làm cho 12.106 lao động.


Đối với các CCN trên địa bàn tỉnh cũng thu hút được 58 dự án, đã có 48 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 4.500 lao động.


Nhật Minh