10:01, 03/01/2021

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh: Ra quân đầu năm

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh vừa tổ chức lễ ra quân đầu năm 2021.

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh vừa tổ chức lễ ra quân đầu năm 2021.  

 

Tại lễ ra quân, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty quyết tâm kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2021, công ty phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 2,7 triệu tấn, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 31 tỷ đồng… Trong những ngày đầu năm, công nhân cảng Cam Ranh bốc xếp 18.000 tấn hàng dăm gỗ và 1.300 tấn hàng sắt phế liệu cho các tàu.

 

Hàng hóa được bốc xếp lên tàu.

Hàng hóa được bốc xếp lên tàu.

 

Năm 2020, trong tình hình khó khăn do dịch Covid-19, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 2,1 triệu tấn, bằng 70% kế hoạch năm; doanh thu đạt 135 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 28,5 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 16,1 tỷ đồng, vượt 104% so với kế hoạch…


LÊ NGÂN