Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021

Thứ Sáu, 01/01/2021, 15:27 [GMT+7]
Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%.

 

 
 
Theo TTXVN