03:12, 29/12/2020

Năm 2020: Khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 80%

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019.
 

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019.

 

 
 
Theo TTXVN