"Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh" 27/12 theo sáng kiến của Việt Nam

Chủ Nhật, 27/12/2020, 19:40 [GMT+7]
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), tại phiên họp toàn thể ngày 7/12/2020, đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập “Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh” vào ngày 27/12 hàng năm.

 

 
 
Theo TTXVN