10:10, 07/10/2020

Trồng mới hơn 71ha rừng

Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, thời gian qua, nhờ tình hình thời tiết trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tương đối thuận lợi cho công tác trồng rừng, đơn vị đã chủ động nguồn cây giống, hiện trường, nhân lực trồng mới hơn 71ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, thời gian qua, nhờ tình hình thời tiết trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tương đối thuận lợi cho công tác trồng rừng, đơn vị đã chủ động nguồn cây giống, hiện trường, nhân lực trồng mới hơn 71ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm.


Ngoài ra, công ty đã chăm sóc xong hơn 37ha rừng phòng hộ và gần 75ha rừng sản xuất. Đồng thời, tiến hành giao khoán bảo vệ 240ha rừng tự nhiên cho 8 hộ và hơn 37ha rừng trồng cho 5 hộ ở các xã cánh tây huyện Khánh Vĩnh.


B.L