12:05, 15/05/2020

Quản lý hạ tầng giao thông trong Khu Kinh tế Vân Phong

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quản lý hạ tầng giao thông trong khu kinh tế.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quản lý hạ tầng giao thông trong khu kinh tế.


Theo đó, đối với các công trình giao thông do ban làm chủ đầu tư, đơn vị tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hàng năm theo phân cấp ủy quyền. Về quản lý hạ tầng giao thông dùng chung, ban không được phân cấp, việc này được UBND tỉnh quy định cho Sở Giao thông vận tải và các địa phương thực hiện.


Ngoài ra, ban cũng không được phân cấp trong việc chấp thuận thiết kế thi công đấu nối đường nhánh, thỏa thuận vị trí xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ; được phép cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng các công trình đối với công trình xây dựng trong khu kinh tế và khu công nghiệp nhưng phải có giấy phép xây dựng.


T.NAM