12:05, 15/05/2020

Chuyển đổi hơn 35ha cây trồng

Theo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, huyện đã chuyển đổi hơn 35ha cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Trong đó, bắp  3,7ha, đậu phụng 4ha, khoai các loại 1,5ha, đu đủ 2,8ha, đậu xanh 1,5ha, dưa hấu 16ha, bí đỏ 6ha, tập trung tại các xã: Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Phước và Vạn Khánh.

Theo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, huyện đã chuyển đổi hơn 35ha cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Trong đó, bắp  3,7ha, đậu phụng 4ha, khoai các loại 1,5ha, đu đủ 2,8ha, đậu xanh 1,5ha, dưa hấu 16ha, bí đỏ 6ha, tập trung tại các xã: Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Phước và Vạn Khánh.


Chương trình nhân lúa giống vụ đông xuân 2019 - 2020 của huyện cũng đã nghiệm thu giống ANS 1 diện tích 10ha, năng suất 70 tạ/ha. Đồng thời, triển khai nhân giống vụ hè thu diện tích 50ha với 2 giống ANS 1 và IR 17494. Ngoài ra, huyện triển khai mô hình cây tỏi tại đảo Ba Non (thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh); sản xuất giống lúa NVP 02 tại xã Vạn Khánh và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình trình diễn giống lúa Đài Thơm 8 tại xã Vạn Hưng, diện tích 2ha, năng suất 75 tạ/ha.


V.L