09:04, 13/04/2020

Kiểm tra 490 lượt tàu cá cập cảng

Theo thông tin của Chi cục Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 cảng cá đạt tiêu chuẩn, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, gồm cảng: Hòn Rớ, Đá Bạc, Vĩnh Lương...

Theo thông tin của Chi cục Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 cảng cá đạt tiêu chuẩn, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, gồm cảng: Hòn Rớ, Đá Bạc, Vĩnh Lương và Đại Lãnh. Đến nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá hoạt động ổn định. 3 tháng đầu năm, 4 văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá này đã kiểm tra 490 lượt tàu cập cảng, lên cá với sản lượng gần 1.000 tấn.


Trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và quản lý tàu cá, lực lượng thanh tra của Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng, các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành hàng chục đợt tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển của tỉnh. Nhờ đó, các vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản giảm rõ rệt.


B.L