Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chủ Nhật, 05/04/2020, 21:07 [GMT+7]

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại,  góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

 

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.


Theo đó, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia; giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc bộ. Ngoài ra, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia còn được hỗ trợ, kết nối vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.


Đ.Lâm
 

.

các thông tin tiện ích