10:04, 13/04/2020

Chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo sản xuất muối niên vụ năm 2020.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo sản xuất muối niên vụ năm 2020.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương liên quan ngành muối; tổng kết kế hoạch cơ cấu ngành muối giai đoạn 2016 - 2020, đề án nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối theo chuỗi trị giá giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 40/2017 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, kinh doanh muối. Đồng thời, giao các địa phương: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh chỉ đạo các xã, phường có sản xuất muối hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất muối theo kế hoạch sử dụng đất làm muối của địa phương; báo cáo cụ thể các trường hợp tăng diện tích sản xuất muối so với kế hoạch sản xuất muối hàng năm về Sở NN-PTNT để báo cáo tỉnh; rà soát cơ sở hạ tầng sản xuất muối tập trung quy mô công nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình và vùng sản xuất muối thủ công của hộ diêm dân, tổ hợp tác, HTX bao gồm: đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh, hồ, bể điều tiết nước mặn, kênh thoát lũ, công trình giao thông, điện hạ thế, nước sinh hoạt xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu sản xuất đề xuất ngân sách hỗ trợ đầu tư; rà soát doanh nghiệp, HTX, hộ diêm dân có nhu cầu đầu tư kho chứa muối, máy móc, thiết bị sản xuất muối để hỗ trợ tín dụng hay hợp tác xây dựng các dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98 của Chính phủ (5-7-2018); chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương phối hợp Ngân hàng NN-PTNT hướng dẫn hộ, HTX vay vốn đầu tư  sản xuất muối…


P.L