Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh:

Quản lý, vận hành hệ thống GIS Khánh Hòa

Thứ Hai, 08/08/2022, 23:37 [GMT+7]

Quản lý, vận hành hệ thống GIS Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống GIS Khánh Hòa (sản phẩm thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh).


Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thực hiện trách nhiệm của đơn vị quản lý hệ thống GIS Khánh Hòa được quy định tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 28-4-2022 của UBND tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, đúng quy định pháp luật.


Minh Hồng

 

.

các thông tin tiện ích