Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III:

Xây dụng quy trình Nuôi cá mú trân châu thương phẩm

Chủ Nhật, 26/06/2022, 23:32 [GMT+7]

Xây dụng quy trình Nuôi cá mú trân châu thương phẩm

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa”. Theo đó, đề tài có 1 hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến 30 tháng.

 

Cá mú trân châu nuôi ở Cam Lâm

Cá mú trân châu nuôi ở Cam Lâm


Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu bằng thức ăn công nghiệp trong ao đất và trong lồng bè có hiệu quả kinh tế tại Khánh Hòa; đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu cho người nuôi.


Được biết, trước đây, mô hình nuôi cá mú trân châu bằng thức ăn công nghiệp đã được huyện Cam Lâm thực hiện ở cấp cơ sở.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích