09:10, 25/10/2021

404 thủ tục được công nhận tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 3480 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 3480 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.


Theo đó, hệ thống mới được công nhận gồm 404 thủ tục hành chính phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 là thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực như: Công chứng, luật sư, nông nghiệp, đo lường, hàng hải, thủy sản… Trong đó, những lĩnh vực có nhiều thủ tục như: Lâm nghiệp 30 thủ tục; thủy lợi 20 thủ tục; tài nguyên nước 17 thủ tục; khoáng sản 17 thủ tục; giáo dục 29 thủ tục; giáo dục nghề nghiệp 26 thủ tục… Quyết định có hiệu lực từ ngày 18-10.


V.L