07:09, 27/09/2021

Cài đặt ứng dụng Bluezone để sử dụng Thẻ Covid-19

Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để triển khai việc sử dụng Thẻ Covid-19.

Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để triển khai việc sử dụng Thẻ Covid-19.

 

Theo đó, sở đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tin, bài tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. 

 

Việc cài đặt ứng dụng Bluezone sẽ thuận tiện cho việc sử dụng Thẻ Covid-19.
Việc cài đặt ứng dụng Bluezone sẽ thuận tiện cho việc sử dụng Thẻ Covid-19.

 

Được biết, bên cạnh việc tích hợp các tính năng khai báo y tế trực tuyến, quét mã QR Code ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng… Hiện ứng dụng Bluezone đang trong quá trình triển khai tích hợp việc cấp Thẻ Covid-19 nhằm thiết lập, xác nhận và kiểm soát các điều kiện cho phép người dân tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19. Do đó, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone sẽ góp phần giúp người dân và ngành Y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả.

 

N.T