Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về sét bùn và nước khoáng

Thứ Ba, 06/02/2018, 08:42 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về sét bùn và nước khoáng

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu sét bùn và nước khoáng trên địa bàn tỉnh để ứng dụng cho du lịch nghỉ dưỡng và hỗ trợ chữa bệnh. Đề tài do Tiến sĩ Ngô Tuấn Tú - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cùng các cộng sự thực hiện.


Sau 2 năm khảo sát, điều tra, nghiên cứu, đề tài phát hiện 18 vị trí xuất lộ sét bùn được phân bố ở các địa phương: Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, trong đó có 8 mỏ đã được các doanh nghiệp đầu tư khai thác; phát hiện 26 nguồn nước khoáng tập trung chủ yếu ở thị xã Ninh Hòa và TP. Nha Trang. Về chất lượng, sét bùn và nguồn nước khoáng ở Khánh Hòa không chứa các yếu tố độc hại, đáp ứng mục đích sử dụng cho tắm, ngâm, hỗ trợ chữa bệnh, du lịch, nghỉ dưỡng.


Theo nhận định của hội đồng, kết quả của đề tài đã bổ sung thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu về nước khoáng, sét bùn của Việt Nam nói chung và tỉnh nói riêng. Từ đó, giúp các cơ quan quản lý ở tỉnh định hướng quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.


Đề tài được nghiệm thu xếp loại đạt.


T.LY 

.

các thông tin tiện ích