08:12, 02/12/2022

Hơn 264,635 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 1/12/2022 có 87.588 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.635.919 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.753.203 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.811.946 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.070.770 liều.
 

Trong ngày 1/12/2022 có 87.588 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.635.919 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.753.203 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.811.946 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.070.770 liều.

 

Theo TTXVN