09:12, 01/12/2022

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của công chức, viên chức kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Sáu 20/1/2023 đến hết ngày Thứ Năm 26/1/2023, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù.
 

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của công chức, viên chức kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Sáu 20/1/2023 đến hết ngày Thứ Năm 26/1/2023, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù.
 
Theo TTXVN