06:12, 08/12/2022

Chặng đường 45 năm hợp tác ASEAN-EU

ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ đối thoại từ năm 1977, sau đó chính thức thể chế hoá với việc ký Hiệp định Hợp tác ASEAN-EEC vào năm 1980...

ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ đối thoại từ năm 1977, sau đó chính thức thể chế hoá với việc ký Hiệp định Hợp tác ASEAN-EEC vào năm 1980. Sau 45 năm, quan hệ ASEAN-EU đã phát triển năng động, mở rộng bao trùm các lĩnh vực như chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa-xã hội và hợp tác phát triển.

 

Theo nhandan.vn