11:12, 06/12/2022

Hơn 264,761 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 5/12/2022 có 38.012 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.761.289 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.804.340 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.835.315 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.121.634 liều.

Trong ngày 5/12/2022 có 38.012 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.761.289 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.804.340 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.835.315 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.121.634 liều.

 

Theo TTXVN