05:12, 04/12/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 4-12)

Chiều 4-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 4-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 136 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 4-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 4-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 136 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Đ.T