05:12, 03/12/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 3-12)

Chiều 3-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 3-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 159 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 3-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 3-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 159 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T