11:11, 16/11/2021

Việt Nam vượt 100 triệu liều vaccine COVID-19

Theo số liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính tới ngày 15/11/2021, Việt Nam đã vượt hơn 100,86 triệu liều vaccine COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành được 2/3 mục tiêu 150 triệu liều trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022 của chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của đất nước.
 

Theo số liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính tới ngày 15/11/2021, Việt Nam đã vượt hơn 100,86 triệu liều vaccine COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành được 2/3 mục tiêu 150 triệu liều trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022 của chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của đất nước.

 

 
 
Theo TTXVN