07:11, 16/11/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 15-11 đến 7 giờ ngày 16-11)

Sáng 16-11, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 15-11 đến 7 giờ ngày 16-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 54 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 

Sáng 16-11, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 15-11 đến 7 giờ ngày 16-11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 54 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T