09:10, 15/10/2021

Tóm tắt Hướng dẫn việc triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được của Giai đoạn 1; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) hướng dẫn việc triển khai giai đoạn 2 (từ 00 giờ 00 phút, ngày 16/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021). 

Kết thúc triển khai Giai đoạn 1, Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 
 
Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm mũi thứ nhất vắc xin ngừa Covid-19 đạt trên 97%, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 đạt 35%; công tác tầm soát, truy vết, khoanh vùng, cách ly các địa bàn, trường hợp phát hiện nghi nhiễm, cũng như điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ tử vong do Covid-19 được khống chế ở mức thấp. 
 

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được của Giai đoạn 1; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) hướng dẫn việc triển khai giai đoạn 2 (từ 00 giờ 00 phút, ngày 16/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021). Báo Khánh Hòa điện tử tóm tắt các nội dung như sau:

 

 

Tùng Nguyên