06:10, 15/10/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 15-10)

Chiều 15-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 15-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 15-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 15-10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

Đ.T