Hướng dẫn về triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 15/10/2021, 16:00 [GMT+7]

Ngày 15-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa có văn bản Hướng dẫn về triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 16-10-2021 đến ngày 15-11-2021).

 

Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

 

BKH