Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19

Thứ Năm, 14/10/2021, 10:41 [GMT+7]
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời Về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tiêu chí đánh giá 4 cấp độ thích ứng an toàn Covid-19 dựa trên tỷ lệ F0, độ bao phủ vaccine, khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.

 

 
 
Nguồn: TTXVN