Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 24-9-2021)

Thứ Sáu, 24/09/2021, 10:59 [GMT+7]

 

 

 Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa