05:07, 19/07/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 16 giờ, ngày 19-7-2021)

          

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa