04:07, 19/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 19-7)

Chiều 19-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 19-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 11 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.
 

Chiều 19-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 19-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 11 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T