05:07, 07/07/2021

6 tháng năm 2021: Lao động có việc làm tăng so với cùng kỳ năm 2020

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2021 số lao động có việc làm trên cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2020.

 

 

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2021 số lao động có việc làm trên cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2020.

 

 
Theo TTXVN