12:06, 24/06/2020

69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 24/6/2020)

Đến 7h ngày 24/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 349. Đã 69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
 

Đến 7h ngày 24/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 349. Đã 69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

 

 
 
Theo TTXVN