04:06, 24/06/2020

Phòng chống dịch COVID-19: Việt Nam nỗ lực vì một ASEAN "gắn kết và chủ động thích ứng"

Trong vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và điều phối nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
 

Trong vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và điều phối nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

 

 
 
Theo TTXVN