Những nội dung quan trọng trong Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, 22/03/2020, 21:58 [GMT+7]
Ngày 21/3/2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 172-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 

 

 

Theo TTXVN