03:02, 26/02/2020

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới (Trong 26 ngày, từ ngày 1 đến 8h45 ngày 26/2/2020)

Tính đến 8h45 ngày 26/2/2020, đã có 80.596 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 2.710 người tử vong, trong đó 2.663 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 47 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.
 

Tính đến 8h45 ngày 26/2/2020, đã có 80.596 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 2.710 người tử vong, trong đó 2.663 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 47 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.
 
 
 
 
Theo TTXVN