10:02, 25/02/2020

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Dịch bệnh trên thế giới từ ngày 1 đến 8h30 ngày 25/2/2020

Tính đến 8h30 ngày 25/2/2020, đã có 80.147người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 2.699 người tử vong, trong đó 2.663 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 36 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục
 

Tính đến 8h30 ngày 25/2/2020, đã có 80.147người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 2.699 người tử vong, trong đó 2.663 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 36 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục
 
 
 
 
Theo TTXVN