Góc ảnh
23:05, 28/06/2024

Người tâm huyết với bảo tồn di sản đàn đá

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Nhiều năm làm công tác quản lý văn hóa, sáng tác và nhạc công biểu diễn, nghệ sĩ Nguyễn Phương Đông - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh rất trăn trở với việc bảo tồn, phát huy giá trị đàn đá Khánh Sơn - đã được công nhận bảo vật quốc gia. Từ niềm đam mê, ông đã dày công nghiên cứu về đàn đá, lặn lội vào rừng sâu, lên núi đá khảo sát địa chất tìm nguồn đá tại Khánh Vĩnh, Khánh Sơn để chế tác đàn đá. Đến nay, hơn 100 bộ đàn đá do ông chế tác đã có mặt ở gần 50 tỉnh, thành phố và xuất ngoại theo các vị khách quốc tế sưu tầm đàn đá. Với ý thức gìn giữ, lưu truyền, phát huy giá trị văn hóa của đàn đá trong đời sống, ông đã mở các lớp đào tạo biểu diễn và 2 lớp đào tạo chế tác đàn đá cho hơn 80 người dân thuộc nhiều lứa tuổi trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương.             

Đi tìm nguồn đá để chế tác đàn.
Đi tìm nguồn đá để chế tác đàn.
Nghệ sĩ Nguyễn Phương Đông với đá nguyên liệu.
Nghệ sĩ Nguyễn Phương Đông với đá nguyên liệu.
Chế tác đàn đá.
Chế tác đàn đá.
Kiểm tra độ chuẩn của âm thanh.
Kiểm tra độ chuẩn của âm thanh.
Tác phẩm mô phỏng đàn đá của người xưa.
Mô phỏng đàn đá của người xưa.
Truyền bá kiến thức sử dụng đàn đá cho cộng đồng.
Truyền đạt kiến thức sử dụng đàn đá cho cộng đồng.
Loại nhạc cụ độc đáo thu hút khách quốc tế.
Loại nhạc cụ độc đáo thu hút khách quốc tế.

NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Ý kiến bạn đọc