11:05, 25/05/2017

Sẽ tổ chức triển lãm tranh Việt - Pháp

Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017, Sở Ngoại vụ sẽ chủ trì phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Tổ chức Appel Lorient (tỉnh Morbihan, Pháp) tổ chức triển lãm tranh Việt - Pháp tại Bảo tàng tỉnh (từ ngày 9 đến 13-6).

Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017, Sở Ngoại vụ sẽ chủ trì phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Tổ chức Appel Lorient (tỉnh Morbihan, Pháp) tổ chức triển lãm tranh Việt - Pháp tại Bảo tàng tỉnh (từ ngày 9 đến 13-6).


Triển lãm có chủ đề “Biển và người mẹ”, trưng bày 51 tác phẩm, trong đó có 33 tác phẩm của các họa sĩ Pháp và 18 tác phẩm của các họa sĩ Khánh Hòa. Ngoài việc gửi tranh tham gia triển lãm, Tổ chức Appel Lorient sẽ cử 3 họa sĩ sang Khánh Hòa để giao lưu với các họa sĩ, người yêu thích hội họa xứ Trầm Hương.


X.T